6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Dette er klubbstyret 2017

 


 Terje Nilsen - Styreleder (gjenvalgt for ett år)
 
Terje (60) er leder i Kommunikasjonsutvalget med fortid fra Miljøutvalget.
Han er en aktiv spiller på et anstendig nivå (hcp 12-tallet) som ble avhengig av golf i altfor voksen alder.
Han er ofte å se på Bjaavann, enten på banen eller opptatt med dugnadsoppgaver.
Tror oppriktig at vi får en bedre klubb ved å følge klubbens verdier: Åpen, Ærlig, Inkluderende og Entusiastisk.
 
 Terje kontaktes på:
 Telefon: 91 12 39 98
 E-post: terje.nilsen@elkem.no
 
 Styreoppgaver:
 Møteledelse, arbeidsgiveransvar, banedrift, protjenester, strategi, samarbeid


 

 Tor Johannessen - Nestleder (valgt for to år i 2016)
 
Tor (71) er en fyr med glimt i øyet og hcp drøyt 20.
Han har en enorm kontaktflate som klubben nyter godt av.
Tor har i en årrekke også vært aktiv i Miljøutvalget og Seniorutvalget.
Han sier aldri nei til å ta et tak for klubben og har jobbet utallige dugnadstimer.
 
 Tor kontaktes på:
 Telefon: 90082570
 E-post: to-joh5@online.no

 Styreoppgaver: 
 Regnskap/finans, medlemsregister, rapportering, myndigheter


 

 Claire Jebsen - Medlem (valgt for to år i 2016)
 
Claire startet sin golf karriere i Kristiansand Golfklubb hvor hun også har hatt styreverv.
Claire er et utpreget sosialt menneske som trives best i samvær med andre. Hun er ikke vanskelig å be når det trenges en ekstra innsats i golfklubben.
 
Eneste fellestrekk med Tiger Woods er at de begge er amerikanske.
 
 Claire kontaktes på:
 Telefon: 93 24 70 80
 E-post: claire.jebsen@gmail.com

 Styreoppgaver: 
 Dameutvalget, Golf Grønn Glede, ekstern markedsføring av klubben/banen, klubbhus (kiosk og  miljø)

 

 Sally Hoff - Medlem (valgt for to år i 2016)

Alle kjenner Sally!
Hun satt i klubbens styre i perioden 2009-2012.
Hun har helt siden Miljøutvalget ble opprettet i 2009 vært en drivkraft der, de siste årene som leder. Hun har mange jern i ilden, men det meste dreier seg om medlemmers ve og vel og klubbmiljø.
Til daglig jobber hun med IT i Aker systemet.
Har «hytte» i Spania og spiller golf på hcp ca. 20.

 Sally kontaktes på:
 Telefon: 93 09 03 46
 E-post: sally.e.hoff@gmail.com

 Styreoppgaver: 
 Miljøutvalget, politiattester, tilskuddsordninger, proshop


 

 Irene Hvalgård Bakke- Medlem (valgt for to år i 2017)

Irene har et års fartstid i Miljøutvalget, men lang og bred erfaring med frivillig arbeid; Røde kors, visitortjenesten i fengselet, og mye, mye fotball og litt alpint.
Blid og glad med fokus på miljø og trivsel.
Golfer på drøyt 30 i hcp.

 Irene kontaktes på:
 Telefon: 46 46 94 84
 E-post: irenehvalgaard@gmail.com

 Styreoppgaver: Klubbhus (kiosk og miljø), hullfadderordning

 Lasse Eidskrem - Varamedlem (valgt for ett år)

Lasse (56) har vært medlem i klubben siden 2005.  Har tidligere hatt tillitsverv som leder av markedsutvalget i klubben og styreleder i andelslaget.
Spiller golf både som rekreasjon og det siste året som rimelig aktiv på senior touren. Hcp på 5-tallet.
 
 Lasse kontaktes på:
 Telefon: 97 06 04 70
 E-post: lasse@hovden.com

 Styreoppgaver: Turneringsutvalget

 Henning Holst - Varamedlem (valgt for ett år)
Henning (59) er også med i Miljøutvalget.
Han har en aktiv idrettsbakgrunn fra fotball og friidrett. Begynte å spille golf i godt voksen alder (+50) og er i dag en aktiv spiller på et anstendig nivå (hcp på 13 tallet).
Henning er opptatt av at alle skal ha et godt miljø på golfbanen.
 
 Henning kontaktes på:
 Telefon: 91 53 05 38
 
Styreoppgaver: Nybegynnerutvalget


 
 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Snogg
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
Mosvold Drift
RSA Bil
Contiga